Transport


Hlavním cílem úseku autodopravy je zajistit přepravní výkony pro společnosti skupiny Severočeské doly, což představuje zejména přepravu sypkých hmot. Samotná podstata dobývání nerostů v povrchových dolech předznamenává velké přepravní objemy, které realizujeme pomocí terénních nákladních vozidel Volvo A 40, Mercedes 8x8, Tatra Jamal a Tatra Phoenix.
Pro transport těžkých nákladů využíváme terénní, nákladní vozidla s valníkovou nástavbou, v některých případech doplněnou o hydraulickou ruku. Nejvýkonnější HNJ má nosnost až 23 tun.
Další velkou skupinu vozidel tvoří autojeřáby s nosností od 20t do 90t, využívané k manipulaci s rozměrnými a těžkými břemeny, jako jsou části velkostrojů.

Trendem poslední doby se stávají variabilní vozidla, která v jednom vozidle slučují činnosti zastávané několika jednoúčelovými vozidly. Typickým představitelem této skupiny jsou podvozky, které jsou v letních měsících osazeny cisternou a skrápěcím zařízením pro snížení prašnosti důlních cest v rámci projektu „STOP PRACH“. V zimních měsících jsou využívány jako valníky, nebo jsou využívány pro posyp a pluhování cest.

Druhým těžištěm práce úseku autodopravy je pronájem vozidel formou operativního leasingu společnostem v rámci skupiny Severočeské doly.

Disponujeme opravárenskou základnou, včetně pneuservisů, měření emisí a mycích linek pro nákladní i osobní vozidla. Opravárenskou základnou zajišťujeme provozuschopnost pro cca 600 nákladních i osobních vozidel Skupiny Severočeské doly.

Revitrans a.s.

Důlní čp. 429
418 01 Bílina
IČ: 25028197
DIČ: CZ25028197
Telefon: +420 417 804 111
E-mail: info@revitrans.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 1059.