Základní informace


O firmě

Revitrans, a.s. vznikla dne 14. 11. 1997 jako SD – Autodoprava, a.s. Ke změně názvu obchodní firmy na Revitrans, a.s., došlo dne 1. 12. 2013. Sídlo společnosti zůstalo v Bílině.

Společnost Revitrans, a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je přeprava, pronájem a opravy motorových vozidel, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, pronájem stavebních strojů a zařízení, přípravné a dokončovací stavební práce, provádění trhacích a ohňostrojných prací, výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení.

 

Výroční zprávy

VZ 2017
VZ 2016
VZ 2015
VZ 2014
VZ 2013
VZ 2012
VZ 2011
VZ 2010
VZ 2009
Revitrans a.s.

Důlní čp. 429
418 01 Bílina
IČ: 25028197
DIČ: CZ25028197
Telefon: +420 417 804 111
E-mail: info@revitrans.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 1059.