Základní informace


O firmě

Revitrans, a.s. vznikla dne 14. 11. 1997 jako SD – Autodoprava, a.s. Ke změně názvu obchodní firmy na Revitrans, a.s., došlo dne 1. 12. 2013. Sídlo společnosti zůstalo v Bílině.

Společnost Revitrans, a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je přeprava, pronájem a opravy motorových vozidel, hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, pronájem stavebních strojů a zařízení, přípravné a dokončovací stavební práce, provádění trhacích a ohňostrojných prací, výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin, montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení.

 

Výroční zprávy

VZ 2016
VZ 2015
VZ 2014
VZ 2013
VZ 2012
VZ 2011
VZ 2010
VZ 2009
Revitrans a.s.

Důlní čp. 429
418 01 Bílina
IČ: 25028197
DIČ: CZ25028197
Telefon: +420 417 804 111
E-mail: info@revitrans.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem odd. B, vložka 1059.